HMS

TS Byggtjenester043.jpg

Vi legger sterk vekt på HMS-arbeidet, og tilpasser HMS-rutiner og kvalitetssikring til hvert prosjekt. Vi jobber bevisst etter en visjon om null skader på mennesker og miljø og involverer de ansatte aktivt i hvert eneste oppdrag.

Vi går aldri på akkord med sikkerheten, og innretter oss selvsagt også etter gjeldene HMS-regler på byggeplassen.